Harmonieleer

Harmonieleer

Wat zijn akkoorden? Wat zijn drieklanken en tertsenstapelingen?
Wat is het belang van een goed begrip van akkoordenleer voor het spelen en schrijven van moderne (en klassieke) muziek?
En hoe verhouden akkoorden zich tot elkaar, tot toonladders en melodieën?

Dit zijn zaken die je leert via een cursus harmonieleer.

We houden het praktisch, toepasbaar en streven naar een goede toerusting om de theoretische kennis om te zetten in muziek.

Wie dieper wil graven in de muziekleer is ook van harte uitgenodigd!