Algemeen

Gitaarschool Ermelo is een privébedrijf in Ermelo en deze website is de online vertegenwoordiging van dit bedrijf.

Inhoud

Gitaarschool Ermelo doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de inhoud (teksten, afbeeldingen, hyperlinks etc.) actueel en correct is. Ondanks zorgvuldigheid en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Gitaarschool Ermelo is niet aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de inhoud, genomen beslissingen gebaseerd op de inhoud van deze website, noch voor enige schade, overlast of ongemak die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de inhoud van deze site.

Beweringen en meningen geuit op de pagina's van Gitaarschool Ermelo zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Gitaarschool Ermelo, de webmaster of de internet-provider.

Gitaarschool Ermelo de auteur(s), informatieleveranciers of organisaties die toegang bieden tot Gitaarschool Ermelo, zijn niet verantwoordelijk voor interpretatie, toepassing of wat dan ook van de op deze site geboden informatie.

De op de website van Gitaarschool Ermelo opgenomen hyperlinks en verwijzingen naar andere websites, die niet eigendom zijn van Gitaarschool Ermelo en zijn opgenomen ter informatie.

Gitaarschool Ermelo geeft geen enkele garantie noch aanvaard enige aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze sites.

Ook is Gitaarschool Ermelo niet verantwoordelijk voor aan de website gekoppelde bestanden van derden.

Acceptatie van een advertentie door Gitaarschool Ermelo kan in geen geval worden opgevat als een aanbeveling voor de producten en/of diensten waarvoor wordt geadverteerd of voor de onderneming die dergelijke producten of diensten vervaardigt, distribueert of op de markt brengt.

Rechten

Alle rechten op de database, de gegevens, de teksten, afbeeldingen, video- en audiofragmenten of andere objecten berusten bij of worden beheerd door Gitaarschool Ermelo.

Niets van deze site mag, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de hoofdredactie van Gitaarschool Ermelo.

Wél toegestaan is het overnemen van de lead/intro van een artikel met vermelding van de bron en link naar de betreffende pagina op www.gitaarschoolermelo.nl.

U stemt in met deze disclaimer door de website te gebruiken.

Gitaarschool Ermelo is niet aansprakelijk voor schade die op enige wijze is gerelateerd aan het gebruik van de website of geheel of gedeeltelijke beperkte toegang tot de website.

Privacy

De website van Gitaarschool Ermelo maakt gebruik van digitale contact- en inschrijfformulieren welke uitsluitend de functie hebben om interactie tussen de Gitaarschool Ermelo en de gebruiker te faciliteren en eventueel tot een overeenkomst van dienstverlening te komen.

De werking van de contactformulieren is, zoals bij de meeste websites, zodanig dat deze gegevens worden opgeslagen in de database van de webhost.

Gitaarschool Ermelo benadrukt hierbij dat niets van de opgegeven persoonlijke gegevens ter inzage zijn en/of ter beschikking worden gesteld aan welke andere organisatie dan ook.

De gegevens die we opvragen zijn:

  • N.A.W. (Naam, Adres, Woonplaats)
  • Telefoonnummer
  • Email-adres
  • Leeftijd 21+ of 21-

Bij bezoek aan de website worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden voor statistische analyses van bezoek op de website. Dit gebruiken wij om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verstrekken. Wij hebben hier geen invloed op.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn bestandjes die met pagina’s van deze website worden meegestuurd en die uw browser op uw computer opslaat. Hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken kunt u deze cookies weigeren door dit in uw webbrowser aan te geven.

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door de sociale platformen zelf. Deze code is voorzien van een cookie. Om te zien wat de sociale netwerken met de gegevens doen die zij via de cookies verschaffen verwijzen wij naar hun privacyverklaringen.

Wij behouden ons het recht voor deze disclaimer aan te passen. Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.