Gitaarles in Ermelo tijdens corona-tijd

In Blog by drfretboard

Informatie over omgaan met de Corona Crisis en Hygiëne tijdens gitaarles.

Vanwege de aanwezigheid van het Corona virus lees je hier hoe daar mee wordt omgegaan bij Gitaarschool Ermelo.

Inmiddels worden veel van de lessen gevolgd via beeldbellen.

Evenwel is het mogelijk om ‘in het echt’ de les te volgen, mits de aanbevelingen en verboden van de overheid en het RIVM worden opgevolgd.

De lessen aan leerlingen die zich in een risicogroep bevinden verlopen sowieso via beeldbellen.

We houden de ontwikkelingen strikt in de gaten en zullen direct reageren op elke wijziging in beleid en verbod die door de overheid en het RIVM wordt aangedragen. We letten op het welzijn van elkaar wat betreft besmetting en verspreiding van het virus.

Bespreek in je gezin of je wel of niet naar gitaarles kunt in verband met klachten en besmetting en blijf bij twijfel vooral thuis. 

In geval van een Total Lockdown worden de lessen uitsluitend middels beeldbellen voortgezet.

Gitaarschool Ermelo is al lange tijd in groeiende mate ingericht op het online lesgeven en dat komt nu extra goed van pas!

Leerlingen kunnen wanneer nodig of gewenst thuis hun les blijven volgen. 
Dan krijgen zij les via beeldbellen (meerdere opties). 

Zoals altijd ontvangen leerlingen daarnaast ook de nodige hulpmiddelen via de digitale weg.

Want: Muziek gaat doorrrrr!

We treffen de volgende maatregelen en vragen iedereen dringend daar aan mee te werken:

  • Neem geen ouders of vrienden mee naar les en alleen als het vanwege vervoer niet anders kan.
  • Maak bij de deur gebruik van de ‘elleboog bel’.
  • Bij ziektesignalen zoals  hoesten en niezen komt je niet naar les of ga je op verzoek naar huis.
  • We houden 1,5 meter afstand van elkaar in wachtruimte en lesstudio.
  • Je speelt alleen op je eigen gitaar en gebruikt je eigen spullen.
  • Deurklinken en andere oppervlakken en voorwerpen worden regelmatig schoongemaakt.


Vriendelijke groet en blijf vooral gezond!

Alexander Stakenburg

Laatste update: 03-04-2020